RODO - Her Holiness

RODO

Pragniemy zapoznać Cię ze szczegółami stosowanych przez nas technologii oraz z przepisami, które weszły w życie.

„RODO” zwane „Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych” to Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Rozporządzenie weszło w życie 17 maja 2016 r. Zaczęło ono obowiązywać bezpośrednio w krajowych porządkach prawnych od 25 maja 2018 r. Rozporządzenie wiąże wszystkich, którzy przetwarzają dane osobowe w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą.

Administratorem Twoich danych osobowych będzie Her Holiness Sylwia Grześkiewicz, ul. Różana 27/11, 02-548 Warszawa, NIP: 5213510147, REGON: 386560932. W razie jakichkolwiek pytań dotyczących przetwarzania Twoich danych osobowych, skontaktuj się z nami pod adresem herholinessart@gmail.com
Informujemy, że wobec przetwarzania Twoich danych osobowych masz prawo każdorazowo zwrócić się o uzyskanie:

1. informacji: o tym, czy Twoje dane są przetwarzane, oraz innych informacji w szczególności o naruszeniu ochrony danych Twoich danych;
2. dostępu do Twoich danych;
3. sprostowania Twoich danych;
4. bycia zapomnianym (usunięcia danych z serwisu);
5. ograniczenia przetwarzania Twoich danych;
6. przenoszenia Twoich danych;
7. sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych;
8. niepodlegania decyzji opierającej się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu (w tym profilowaniu).

W związku z powyższym, zgadzam się na przetwarzanie moich danych osobowych w celach analitycznych, zbieranych w ramach korzystania ze stron internetowych tego serwisu, zapisywanych w ramach wszelkich funkcjonalności serwisu, w tym zapisywanych w plikach cookies.